Lofoten Havn

Fil: Størrelse: Last ned:
ordensforskrift-vvk-27591

Ordensforskrift for Lofoten havn

33.62 KB Last ned
Forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ i Flakstad kommune 795.6 KB Last ned
Forskrift 2019

Norsk Versjon

329.61 KB Last ned
Prisregulativ 2020 1.02 MB Last ned
Prisliste 2019 (NO) 680.67 KB Last ned
Prisliste 2019 (ENG) 678.16 KB Last ned
Forskrift til høring Farvannsavgift 2021

Utkast til Forskrift om farvannsavgift i Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområder 2021

499.86 KB Last ned

Prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad havnedistrikt

Utdrag fra forskrift – Fullstendige forskrifter og vedtekter i PDF-format øverst på siden.

Alle priser er oppgitt ekskl. Mva

Anløpsavgift

Minsteavgift kr 160,-

Fartøy som anløper eller har tilhold i havner og fiskevær innenfor havnedistriktet betaler avgift til kommunen etter følgende satser:

Intervall Generell avgiftssats
For de første 300 BT kr. 0,63          kr. 190.-
For de neste 300 BT kr. 0,55          kr. 165.-
For de neste 600 BT kr. 0,42          kr. 251.-
For de neste 800 BT kr. 0,36         kr. 290.-
For de neste 1 000 BT kr. 0,21          kr. 215.-
For de neste 2 000 BT kr. 0,17          kr. 340.-
For de neste 5 000 BT kr. 0,17          kr. 850.-
For de neste 10 000 BT kr. 0,15         kr.1472.-
For alt over 20 000 BT kr. 0,15

Årsavgift hjemmehørende fiskebåter

Registrerte fiskefartøy og fritids-/seilbåter hjemmehørende i havnedistriktet betaler anløpsavgift etter følgende satser pr år:

Fartøy mellom 15 m og 21 m (49-69 fot) kr. 846.-
Fartøy mellom 21 m og 28 m (69-92 fot) kr. 1 276.-
Fartøy over 28 m (92 fot) kr. 1 928.-

Anløpsavgift for fiskefartøy 

Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift for tilhold innenfor havnedistriktet, betaler sesongavgift etter følgende satser:

Fiskefartøy mellom 15 m og 21 m loa kr. 89.- per dag
Fiskefartøy mellom 21 m og 28 m loa kr. 110.- per dag
Fiskefartøy over 28 m loa kr. 131.-per dag

Det betales avgift for maksimum 9 anløp pr fartøy pr måned.

Sesongvederlag:

Det betales avgift for maksimum 9 anløp pr fartøy pr sesong under Lofotfisket/Sesongfisket (3 mnd).

Kaivederlag

Minsteavgift kr 170,-

Fartøy som benytter offentlig kai betaler kaivederlag etter følgende satser:

Intervall Generell avgiftssats
For de første 300 BT kr. 0,99          kr. 299.-
For de neste 300 BT kr. 0,97          kr. 292.-
For de neste 600 BT kr 0,84           kr. 506.-
For de neste 800 BT kr. 0,74          kr. 596.-
For de neste 1 000 BT kr. 0,59          kr. 591.-
For de neste 2 000 BT kr. 0,35          kr. 701.-
For de neste 5 000 BT kr. 0,32          kr. 1 578.-
For de neste 10 000 BT kr. 0,26          kr.2 616.-
For alt over 20 000 kr. 0,23          

Kaivederlag fiskefartøy

Fiske-og fritidsfartøy som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved kommunens kaier, betaler vederlag etter følgende satser:

Per døgn
Inntil 11 m    (36 fot) kr. 111.-
Inntil 15 m    (49 fot) kr. 133.-
Over 21 m    (69 fot) kr. 144.-

Det betales avgift for maksimum 21 anløp pr fartøy pr måned.

Opplysningsplikt og meldeplikt
Kunder og private kaieiere i Vestvågøy og Flakstad sine havner plikter å gi Vestvågøy og Flakstad kommune opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgift og vederlag.

Båter som ankommer og forlater offentlig kai skal melde fra om det per epost, telefon eller sms. Melding kan sendes per epost til havn@vestvagoy.kommune.no, via anløpsskjema (http://lofoten.havn.no/ship-to-port-notification/) eller som SMS til 416 55 920 (Vestvågøy) eller 952 68 960 (Flakstad).

Dersom fartøy bruker strøm, eller leverer søppel skal dette også oppgis. Avgifter og vederlag vil bli fakturert reder.

Ved unndragelse av meldeplikt og forsøk på unndragelse av betalingsplikt, kan fartøy eller
reder avkreves ett gebyr på kr. 1000,- i tillegg til påløpt avgift og vederlag for anløpet.

Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av lov om havner og farvann av 21. juni 2019.

Disse forskrifter og regulativer gjelder fra 01.01.2020

Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 27.11.2019

Vedtatt av Flakstad kommunestyre 03.12.2019