Lofoten Havn

Velkommen til Lofoten Havn

Gravdal havn

Sund havn

Velkommen til Lofoten Havn

Stamsund havn

Ballstad havn

Ballstad Slip

SPØRREUNDERSØKELSE TIL FARTØY OG OPPDRETTSANLEGG:
Vestvågøy kommune-havn har fått innvilget midler fra Enova til utredning av muligheter for landstrøm/ladestrøm i våre største fiskerihavner (Ballstad, Stamsund, Eggum og Tangstad) samt industrikai/cruisehavna (storeidøya).
Vi er nå i gang med forprosjektet der vi har som mål å fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for å ta investeringsbeslutning for utbygging av nødvendig infrastruktur til landstrøm og lading.
For å utforske behovet fra en større mengde mennesker er det utformet en enkel spørreundersøkelse som vi håper oppdragsgivere og brukere av havnene vil besvare. På denne måten kan vi effektivt teste flere hypoteser og få synliggjort muligheter/utfordringer i prosjektet.
Dette avsnittet omhandler oppdrettsanlegg i sjø og fartøy knyttet til disse: Klikk her for å fylle ut skjemaet!
Dette avsnittet omhandler fritidsbåter, yrkesbåter og biler: Klikk her for å fylle ut skjemaet!
Fil: Størrelse: Last ned:
OPPHEVET - Forskrift om tiltak til forebygging og begrensing av koronasmitte i vestvågøy komune - cruiseturister

For å forebygge og begrense smitte og beskytte sårbare grupper, har vestvågøy kommune ved kommuneoverlegen, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd, vedtatt følgende lokale forskrift: (Se vedlegg) OPPDATERING 29.05.20 - Vestvågøy kommune har per 29.05.20 ingen lokale regler/forskrifter for bruk av havn eller innreise/utreise til/fra kommunen. Det vises til nasjonale regler og retningslinjer for fartøy med anløp til havner.

125.42 KB Last ned
Til Høring - Forskrift Farvannsavgift 2021(266609)(1)

Utkast: Forskrift om farvannsavgift i Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområder 2021

499.86 KB Last ned