Lofoten Havn

Ure havn

En mindre fiskerihavn.

Oppdrett av laks.

Private kaier.