Lofoten Havn

Steine havn

En mindre fiskerihavn med ett fiskemottak. Oppdrett av torskeyngel i Meøypollen.

Mottak av hvalkjøtt. Private kaier.