Lofoten Havn

Stamsund havn

En stor fiskerihavn. Havn for havfiskeflåten og kystflåten. Nordland havfiske er etablert i

havna. Havna har kommunale og private kaier. Havna trafikkeres av Nor Lines og daglige

hurtigruteanløp.

 • Allmenningskai ca 30 meter
 • trekai, trefendring.
 • Dybde ved kai ca 3,0 meter.
 • Flytekai ca 40 meter, betongkai, dybde ved kai ca 7,0 meter.
 • Strømskap, kortstyrt.
 • Levering ferskvann.
 • Renovasjon.
 • Dagligvarer
 • Servicebygg med toalett, dusj og mulighet for vask av klær.
 • Allmenningskai ca 40 meter, betongkai. Dybde ved kai ca 7,0 meter.
 • Allmenningskai (trålrederiet/Havfisk) ca 140 meter, betongkai. Dybde ved kai ca 8,0 meter.

 Anløpstider Hurtigruten

Nordgående Hurtigrute              Ankomst kl. 19:00        Avgang kl. 19:30

Sørgående Hurtigrute                 Ankomst kl. 22:00        Avgang kl. 22:30

 

hurtigruten

Se hele ruteplan på hurtigruten.no og evt forsinklelser >