Lofoten Havn

Mortsund havn

Fiskerihavn med ett fiskemottak.

Oppdrett av laks.

Private kaier.