Lofoten Havn

Leknessjøen havn

Havneområde med stor grad av løstrafikk.

Private kaier.

Felleskjøpet og 2 entreprenører er etablert i området.