Lofoten Havn

 Prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad havnedistrikt

Utdrag fra forskrift – Fullstendige forskrifter og vedtekter i PDF format øverst på siden

Alle priser er oppgitt eksl. Mva

Anløpsavgift

Fartøy som anløper eller har tilhold i havner og fiskevær innenfor havnedistriktet betaler avgift til kommunen etter følgende satser:

Intervall Generell avgiftssats
For de første 300 BT kr. 0,6343          kr. 190.-
For de neste 300 BT kr. 0,5550          kr. 166.-
For de neste 600 BT kr. 0,4190          kr. 251.-
For de neste 800 BT kr. 0,3625          kr. 290.-
For de neste 1000 BT kr. 0,2153          kr. 215.-
For de neste 2000 BT kr. 0,1700          kr. 340.-
For de neste 5000 BT kr. 0,1700          kr. 850.-
For de neste 10000BT kr. 0,1472          kr.1472.-
For de neste 10000BT kr. 0,1472          kr.1472
For alt over 30000 BT kr. 0,1245

Minsteavgift kr 150,- pr anløp

Årsavgift hjemmehørende fiskebåter

Registrerte fiskefartøy og fritids-/seilbåter hjemmehørende i havnedistriktet betaler anløpsavgift etter følgende satser pr år:

Fartøy mellom 15 m og 21 m (49-69 fot) kr. 747.-
Fartøy mellom 21 m og 28 m (69-92 fot) kr. 1 126.-
Fartøy over 28 m (92 fot) kr. 1 702.-

Kaivederlag belastes som normalt

Sesongavgift for fiskefartøy under Lofotfiske/sesongfiske

Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift eller månedsavgift for tilhold innenfor havnedistriktet, betaler sesongavgift etter følgende satser:

Fiskefartøy mellom 15 m og 21 m loa kr. 81.- per dag eller kr. 686.- per sesong (3 mnd)
Fiskefartøy mellom 21 m og 28 m loa kr. 100.- per dag eller kr. 832.- per sesong (3 mnd)
Fiskefartøy over 28 m loa kr. 119.-per dag eller kr. 990.- per sesong (3 mnd)

Minsteavgift kr 100,-

 

Kaivederlag

Fartøy som benytter offentlig kai betaler kaivederlag etter følgende satser:

Intervall Generell avgiftssats
For de første 300 BT kr. 0,9038          kr. 271.-
For de neste 300 BT kr. 0,8800          kr. 264.-
For de neste 600 BT kr 0,7641           kr. 458.-
For de neste 800 BT kr. 0,6746          kr. 540.-
For de neste 1000 BT kr. 0,5348          kr. 535.-
For de neste 2000 BT kr. 0,3056          kr. 611.-
For de neste 5000 BT kr. 0,2292          kr. 1 146.-
For de neste 10000BT kr. 0,1911          kr.1 911.-
For de neste 10000BT kr. 0,1654          kr.1 654.-
For alt over 30000 BT kr. 0,1654

Minsteavgift kr 150,- pr anløp

Fiskefartøy

Fiske-og fritidsfartøy som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved kommunens kaier, betaler vederlag etter følgende satser:

Per døgn Per uke Per mnd.
Inn til 10 m    (33 fot) kr. 89.- Kr. 446.- kr. 1 055.-
Inn til 15 m    (49 fot) kr. 107.- Kr. 516.- kr. 1 348.-
Inn til 21 m    (69 fot) kr. 116.- Kr. 583.- kr.1 641.-
Inn til 28 m    (92 fot) kr. 140.- Kr. 644.- kr.2 110.-
Over 28 m      (92 fot) kr.161.- Kr. 703.- kr.2 344.-

Minsteavgift pr døgn kr 150,-

 

Opplysningsplikt og meldeplikt
Kunder og private kaieiere i Vestvågøy og Flakstad sine havner plikter å gi Vestvågøy og
Flakstad kommune opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgift og
vederlag.

Båter som ankommer og forlater offentlig kai skal melde fra om det per epost, telefon eller
sms. Melding kan sendes per epost til havn@vestvagoy.kommune.no, via anløpsskjema
(http://lofoten.havn.no/ship-to-port-notification/)eller som SMS til 900 35 379 (Vestvågøy)
eller 952 68 960 (Flakstad).

Dersom fartøy bruker strøm, eller leverer søppel skal dette også oppgis. Avgifter og vederlag
vil bli fakturert reder.

Ved unndragelse av meldeplikt og forsøk på unndragelse av betalingsplikt, kan fartøy eller
reder avkreves ett gebyr på kr. 1000,- i tillegg til påløpt avgift og vederlag for anløpet.

 

Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av lov om havner og farvann av 17.april 2009.

Disse forskrifter og regulativer gjelder fra 01.01.2017

Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016

Vedtatt av Flakstad kommunestyre 13.12.2016