Lofoten Havn

Eggum havn

En liten havn på yttersida. Det drives helårsfiske fra havna.

  • Havna har en kommunal kai.
  • 20 meter kai
  • Trekai med trefendring.
  • Dybde ved kai ca. 3,0 meter.