Lofoten Havn

Eggum havn

En liten havn på yttersida. Det drives helårsfiske fra havna.

 • Kommunal trekai:
  • 20 meter
  • trefendring
  • dybde ved kai ca 3,0 meter
 • Kommunal flytebrygge:
  • 40 x 4,5 meter
  • 16 stk strømuttak
   • I tillegg til kaivederlag ilegges det et strøm-gebyr på kr 50,- pr døgn pr fartøy til kai.