Lofoten Havn

Ballstad havn

Stor fiskerihavn. Det drives helårsfiske fra havna. Tilholdssted for kystflåten med service innen skipselektronikk og slipp/ mek. verksted. Havna har kommunale allmenningskaier og flytekaier.

  • Allmenningskai ca 35 meter
  • betongkai
  • trefendring.
  • Dybde ved kai ca 5,0 meter.
  • Flytekai ca 50 meter, betongkai, dybde ved kai ca 4,5 meter.
  • Strømskap, kortstyrt.
  • Levering ferskvann.
  • Renovasjon.
  • Dagligvarer